Première ‘Helden van de Schaduw’


.

Op 10 juni jongstleden hadden de helden van het col­lec­tief de première van hun jongste muziekvoorstelling ‘Helden van de Schaduw’. Een gevarieerd optreden van 75 mi­nu­ten in pop­po­di­um Pop­ei in Eind­ho­ven met de band, verschillende duo’s en muzikale poezie. Met zelf­ge­schre­ven num­mers ver­tel­den Wim, Na­dia, Ste­fan, Wil­lem, Styn, Ra­mon, Ce­li­ne, Thom, Roos en Mar­lon hun mu­zi­ka­le ver­haal, onder luid applaus, voor een uitverkochte zaal.